Cách tính

Cách tính thuế thu nhập cá nhân người nước ngoài

Originally posted on Tháng Mười Hai 9, 2021 @ 01:47

Sau đây là tổng hợp các bài viết Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài hữu ích nhất được tổng hợp

Theo quy định, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, với mỗi trường hợp sẽ có cách tính khác nhau. Vậy cách tính thuế thu nhập cá nhân người nước ngoài như thế nào?

Tính thuế cho cá nhân cưu trú và không cư trú

Có sự khác biệt giữa cách tính thuế cho cá nhân cư trú và không cư trú

1. Cách tính thuế thu nhập cá nhân người nước ngoài là cá nhân cư trú

Để tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài là cá nhân cư trú, cần xác định rõ điều kiện để trở thành cá nhân cư trú.

1.1. Điều kiện trở thành cá nhân cư trú

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong những yêu cầu sau:

1.1.1. Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong năm dương lịch, hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là 1 ngày.

Lưu ý:

  • Ngày đến và ngày đi căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu hoặc giấy thông hành của cá nhân khi đến và rời khỏi Việt Nam.
  • Nếu nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng 1 ngày thì sẽ được tính là 1 ngày cư trú.
  • Cá nhân nước ngoài có mặt tại Việt Nam là có sự hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam.

>> Tham khảo: Vai trò của thuế thu nhập cá nhân.

1.1.2. Có nơi ở thường xuyên tại Việt nam theo một trong 2 trường hợp:

  • Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú. Nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ công an cấp.
  • Có nhà thuê ở ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở. Thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

1.2. Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nước ngoài là cá nhân cư trú

Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế được xác định là thu nhập phát sinh cả ở trong và bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Trên thực tế, một số quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế 2 lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế với các loại thuế đánh vào thu nhập. Đối với các cá nhân là công dân của các quốc gia này, đồng thời là cá nhân cư trú tại Việt Nam, thì thời gian tính nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ tính từ tháng đến Việt Nam (đến lần đầu) đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam, không cần thực hiện thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng 2 lần theo hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa 2 nước. Tóm lại, người nước ngoài là cá nhân cư trú phải đóng thuế thu nhập đối với tiền lương phát sinh tại Việt Nam, kể cả tiền lương phát sinh tại nước ngoài. >> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử.

Thuế suất với người nước ngoài

Thuế suất sẽ được tính theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần

1.3. Cách tính thuế cho cá nhân cư trú

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

Thuế suất sẽ được tính theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần như bảng sau đây:

Rate this post

Trả lời

Back to top button
xxfseo.com